БАРОКАМЕРА при ДИАБЕТ

Третиране на диабетно болни в БАРОКАМЕРА

Хипербарна Оксигенна Терапия (ХБОТ) при ДИАБЕТ

 

Диабета е едно от най социално значими заболявания на 21 век. . Болните с диабет тип 2 се увеличават непрекъснато и наред с сърдечните заболявания,диабета е от основните причини за ранна инвалидизация и летален изход.

Наред с най съвременните терапии за лечението му се нарежда и ХИПЕРБАРНАТА ОКСИГЕННА ТЕРАПИЯ (ХБОТ). Предлагам на Вниманието Ви едно изследване , проведено от медицински специалисти на португалския военен флот, което доказва чудесните ефекти на БАРОКАМЕРАТА върху пациенти с диабет тип 2

Доброволци с индикация за HBOT бяха наети в Центъра за субакватна и хипербарична медицина на португалския флот и разделени в две групи: пациенти с диабет тип 2 и контролни групи.  Групите бяха представени на 20 сесии на HBOT. Изследвания бяха направени преди първата и след последната сесия на HBOT.  Включени са шестнадесет пациенти с диабет и 16 контролни индивида.  Гликемията на гладно е била 143,5 ± 12,62 mg / dl при пациенти с диабет и 92,06 ± 2,99 mg / dl в контролите.  При пациенти с диабет гликемията след OGTT е била 280,25 ± 22,29 mg / dl преди първата сесия на HBOT.  След 20 сеанса гладуването и 2 часа след OGTT гликемия намаляват значително.  В контролната група HBOT не променя гликемия на гладно и пост-OGTT гликемия.  Нашите резултати показаха, че HBOT подобрява глюкозния толеранс при пациенти с диабет и предполага, че HBOT може да се използва като терапевтична интервенция при диабет тип 2.

Механизма на действие на ХБОТ е следния : Каротидните тела (CBs) са периферни хеморецептори, които реагират на хипоксия, увеличаваща минутната вентилация и активираща симпатиковата нервна система.  Освен ролята им във вентилацията наскоро се описа, че CBs регулират периферната инсулинова чувствителност.  Знаейки, че CBs функционално се блокират от хипероксия ние стигнахме до извода, че хипербаричната кислородна терапия (HBOT) подобрява кръвната глюкоза на гладно при пациенти с диабет тип 2.