ХБОТ като машина на времето……..

Предлагам на внимание едно скорошно изследване  , ръководено от проф. Шай Ефрати (Shai Efrati) от Университета в Тел Авив, заедно с екип от Медицински център Шамир,публикувано в списание Ейджинг (Aging magazine).Израелските учени показват, че са успели да обърнат успешно биологичния процес на стареене – използвайки Хипербарната Оксигенна Терапия.

Екипа на д-р Ефрати използва два ключови показателя за биологично стареене: натрупването на стареещи клетки и съкращаването на теломерите.

Теломерите са крайните участъци на хромозомите, съставени от повтарящи се последователности на некодираща ДНК, които служат като брони, предотвратявайки загубата на ДНК по време на клетъчното делене. Всеки път, когато се случи репликация, тези брони стават все по-къси и по-къси. След като теломерите достигнат определена дължина, клетката вече не може да се репликира. Това  води до  неправилно функциониране на  клетките, което причинява когнитивни или други увреждания на ниво клетки,които в крайна сметка са причина свързаните с възраста заболявания  – дегенеративни,автоимунни, канцерози и др.

Самото проучването  включва 35 възрастни на възраст над 64 години. Приложена им е  хипербарна кислородна терапия (HBOT –   hyperbaric oxygen therapy), използваща 100% кислород в среда с налягане малко по-високо от една атмосфера, пет дни в седмицата в продължение на три месеца В периода на проучването всеки от участниците получава 60 сесии мХБОТ.

Като резултат от проведените изследвания, учените доказват, че процесът на стареене не само се забавя – той всъщност се обръща т.е, проведената терапия буквално връща назад биологичната възраст на индивида