Хипербарната оксигенна терапия в борбата срещу COVID 19

Бяха публикувани окуражаващите изследвания на д-р Джонг Манглинг за лечението на пациенти с COVID19  с хипербарна оксигенна терапия в отделението за хипербаричен кислород в .Описани са 5 случая(2  критични, и 3 тежки)

В неговия труд ХБОТ е добавен към общоприетата комплексна терапия, провеждана в болницата за болните с С19, с доза 90-120 мин при налягания на лечение от 1,4 до 1,6 АТА. Резултатите са много обнадеждаващи, тъй като тези пациенти получават значителни терапевтични ефекти, водещи до бързо облекчаване на симпомите още след първата ХБОТ сесия.

Ползотворния ефект се обяснява с факта че, при по високо наляганена околната среда  позволява преминаването на по големи нива с кислород през удебелената и възпалена белодробна тъкан в кръвния поток – и по този начин директно се лекува хипоксията. Към това се добавя и голямата разтворимост на кислорода в кръвта (при хипербарични условия) и това обуславя драматичното облекчаване на симптомите  на всички 5  описани случая.